Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Dokumentuak

1.- Elkarrizketak
2.- Argazkiak
3.- Bibliografia

 Bibliografia

Agirretxe, JL. & I. Esnaola, 2000, Lezoko euskararen azterketa, Lezoko Unibertsitateko Udala

Azkarate, M. & P. Altuna, 2001, Euskal morfologiaren historia, Elkarlanean, Donostia.

Azurmendi, JM., 1996, Ataungo euskara, Lazkao: VI. Gerriko Ikerlan Sariketa.

___________, 1998, Zegamako euskara, Lazkao: VI. Gerriko Ikerlan Sariketa.

Bähr, G., 1925, "Flexiones verbales de uso actual en Legazpi (Goyerri)", Euskera 3,73-114.

Busca Isusi, JM., 1970, Zumarraga, Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.

Etxabe K. & L. Garmendia, 2003, Zaldibiako euskara, Zaldibiako Udala.

Euskaltzaindia, 1985, Euskal Gramatikaren Lehen Urratsak-I, Iruñea.

___________, 1987, Euskal Gramatikaren Lehen Urratsak-II, Bilbo.

___________, 1990, Euskal Gramatikaren Lehen Urratsak-III, Bilbo.

___________, 1987, Orotariko Euskal Hiztegia, Bilbo.

___________, 1999, Euskal Herriko Hizkuntza Atlasa: Antologia, Bilbo.

Fraile, I. & A. Fraile, 1996, Oiartzungo hizkera, Oiartzun: Oiartzungo Udala.

Gaminde, I., 1995, "Gipuzkeraren azentuaren azterketa akustikoa" FLV 69 Separata.

___________, 1996, Azentu bariazioa Gipuzkoan, FLV 73 Separata.

___________, 1998, Euskaldunen azentuak, Bilbo: Labayru Ikastola.

Hualde, JI., 1997, Euskararen azentuerak, ASJUren gehigarriak, Gipuzkoako Foru Aldundia & EHU.

Hurtado, I., 2001, Goierriko eta Tolosalde hegoaldeko hizkerak, Lazkao: IX. Gerriko Ikerlan Sariketa.

Ibarra, O., 1995, Ultzamako hizkera, Iruñea, Nafarroako Gobernua.

Intxausti Rekondo, J., 2003, Segura historian zehar, Segurako Udala, Gipuzkoa.

Irizar, P., 1981, Contribución a la dialectología de la lengua vasca, 2 liburuki, Gipuzkoako Aurrezki kutxa probintziala, Donostia.

___________, 1991, Morfología del verbo auxiliar guipuzcoano, Bilbo, Euskaltzaindia.

Izagirre, K., 1935, "Aita J.M Zabalari buruz", Frantziskotar teologi ikasleen aldizkaria.

___________, 1961, " Lo que los predicadores podrían contribuir a los estudios vascológicos", Cantabria Franciscana XVI.

___________, 1965, "Iztegirako gaiak", BAP 21.

___________, 1968, "Notas lexicográficas", ASJU.

Larrañaga, J., 1998, Antzuolako hizkera, Antzuola: Antzuolako Udala.

Linazasoro, I., 1974, Villareal de Urretxu, ayer y hoy, Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.

Mendizabal Aranburu, A., 1996, II Errepublika Urretxu eta Zumarragan (1931-1936), Gerra zibilaren atarian, Urretxu- Zumarragako Udalak, Kutxa Fundazioa eta Eusko Jaurlaritza.

Mujika, P. ,1981, Diccionario vasco-castellano, Mensajero, Bilbo.

Mitxelena, K., 1990, Fonética histórica vasca, Donostia, Gipuzkoako Foru Aldundia.

Olano, M., 1998, Areso eta Leitzako hizkerak, Leitza: Nafarroako Gobernua & Gipuzkoako Foru Aldundia.

Ormaetxea, T., 2002, Aramaioko hizkera, Aramaioko Udala.

Ormaetxea, N., 1927, "Gipuzkoak Erizkizundiari erantzun diona", Euskera, Sendoa: Donostia.

Prada, A., 1999, Aspectos de la historia eclesiástica de Zumarraga, los templos de Santa María, Parroquia de Santa María de la Asunción de Zumarraga, Zarautz.

SEI soziolinguistika Elkartea, 2001, Urretxu-Zumarragako Euskararen Kale Erabileraren Neurketa.

Txillardegi, 1984, Euskal azentuaz, Elkar Donostia.

Ugarte, M., 1993, Legazpi barrutiko itzen bilduma, Legazpiko Udala.

Ugarte Garrido, JL., 1998, Urretxu-Zumarragako toponimia, Onomastikon Vasconiae 18, Euskaltzaindia, Bilbo.

UEUko linguistika saila, 1987, Euskal dialektologiaren hastapenak, Udako Euskal Unibertsitatea, Bilbo.

Zabala, P., 2000, Naturaren Mintzoa, Alberdania.

Zuazo, K., 1988, "Arabako euskara", Arabako euskararen lekukoak. Ikerketa eta testuak, Eusko Legebiltzarra, Gasteiz.

___________, 1988, "Euskalkiak Gaur", FLV 30.

___________, 1999, Arabarrak Euskararen Herrian, Arabera: gure liburuak, Gasteiz.

___________, 1999, Deba ibarreko euskeria, Deba Ibarreko Udalak.

___________, 2000, Euskararen sendabelarrak, Irun: Alberdania

___________, & Badihardugu Euskera Alkartia, 2002, Deba Ibarretik Euskararen Herrira, Deba Ibarra: Badihardugu Euskera Alkartia.

___________, 2003, Euskalkiak Herriaren lekukoak, Elkar: Donostia.

Zubiri, JJ., & P. Perurena, 1999, Goizueta eta Aranoko hizkerak, Iruña, Nafarroako Gobernua.

Gora
 
 


Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474