Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Aia
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Inixio Salaberria—

Entzun elkarrizketa hau

M. Jesus Arrieta (M) eta Inixio Salaberriarekin (I) izandako elkarrizketetatik honako atala aukeratu dugu. Bertan, garai batean aia haurrak hazteko (eta zenbaitetan bazkalondoan ere bai) erabiltzen zela adierazi ziguten.

X: Or beste bat, e, etzan mookilla, nei amonak eitten tzona fiñagoa zan...

I: Aiya

M: Aiya!ura gariñ iriñakiñ...

I: Aua gariñ iriñakiñ, jo!

X: Ta ura nola itten tzan, berdin berdin?

I: Igual-igual, mookilla bezela, urare,...

I: Aua azukarrakin, aua... azukarra botatze zitzakon da, jo! Aiya! Jo ni gaurre jango nuke! Eztet aspaldi jan baiña!

M: A aiya? Umek beiñ e... pixkaat e koskortu ezkeo aiyakiñ azten tzian umek!

I: Gaur, gaur aiyik umetan iñook ezto usauko, eta gure denboran e... sea aiya, bueno! Ze platerkaa jan aiya! Ze platerkaak! Alimentua? Or, oiñ ezta aitzen baiño or garai, bateko pelarreko ta besteko estakit...ze emate ziela umei tta! Baten burua azitze ziztela, besten...

M: Pelarrorrekin burua azte zizakoela ta...

I: Ba bueno, ba guk aiya jan gendun kantidadia e! Ba guk aiya jango gendun sei zazpi bat urtearte bai!

M: Jaiyetan da itten tzan, aiya! Geo, kanela pixkaat e botatze zitzakon, gustua ematen tzion, ta gozua zan e?

I: Ba, jaiyan, jaiyan, postreako.

Maria Jesus Arrieta (M) eta Inixio Salaberria (I)
Erratzu baserria (Urretxu)

Gora
 
 


Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474