Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Auzolana
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Ines Anduaga—

Inoiz bukatzen ez ziren lanei aurre egiteko auzolanean aritzen omen ziren garai batean. Ines Anduagak (I) kontatu zigun, Matxain Behekora egindako bisitan, nola moldatzen ziren lan horiek egiterakoan. Honakoan Ines (I), bere alaba Maria Jesus (MJ) eta hirurok aritu ginen.

X: Ta auzolanen ze lan eitten tzien ordun? Bat laiaketa ordun ez?

I: Laiyatzen eta gero artua sartzen tzanen da, artua sartzia re ba jendia,... Aiskibetetakok eta, esto, Matxaiñ Erdikua bestia.

MJ: Bai danak juntau eta artoa sartu.

I: Auzoko danak juntau eta artoa sartu.

MJ: Artua ta babea in ber tzeen.

I: "Ze ordutan" ordun etzion telefonoik eta eser da "bueno se ordutako konponduko dezue lurra ta? Ba eingo deu lekaio bat" esate gendun. Lurre konpondu ta ordun nola etzan trenik eta, gutxi trena oso gutxi ibiltze zien, kotxeik es ta, eta fabrikaik e es saratekin, da seittun e entzute zan lekaio iñeskio o txistu iñ, eta ordun danak etorri, eta...

MJ: Baita garijotzea re bai.

I: Baita, eta gero artua sartutakon gastaiya ta ardoa ogiikin, ba goixe bazan amarretakoa ta atsalden bazan merinda, ori...

X: Gaztaia zer, etxen eindakoa?

I: Ba emen eitte gindun ni txikie nitzela ardiikin, gero erositakoa Mendizabaldik ero... bai baiño etxen eiñ ni gastia nitzela ardiikiñ eitte gindun.


Ines Anduaga (I) eta Maria Jesus (MJ, alaba)
Matxain Behekoa baserria (Zumarraga)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474