Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

Zozomikoteak
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Kaxiano eta Inixio Izagirre—

Inixio Izagirrerekin (I) Ipeñarrieta Baserrian egon ginen. Gai askori buruz aritu ginen hizketan, baina agian bitxienetako bat zozomikoteei dagokiena da. Martxoaren amaierako eta apirilaren hasierako egunei deitzen zaie zozomikoteak, eta beti garai honetan eguraldi txarra egiten omen du. Horren "erruduna" artzain bat izan omen zen.

Entzun elkarrizketa hau

X: bueno aber, ze pasau zan zozomikotetan?

I: artzai fanfarroso orrena? Ba artzaiya zelai bateti bestea amen txioan, arrua emen uan da, bea arrokerik esanez da ba emen txijoan da, esan men txoan besta bati, martsoi, martsoi emen txoan:

Martso martso,
Diat esker gaizto.
Nee ardi koskorrenak
Eitten dik oindio
Destau ta erdin salto!

Ae dana aittu ingo zien da, geo apiillak esan men txoan beste orrek:

Apiilla biribilla
Neu bazeuzkat bi eun da erdi,
Emaiak ik beste bi ttaerdi
Artzai fanfarroso orri kendu daiyoten
Eun ardi tta begi ori!

Da ala artzaiya errekan pasatzen ai zala, errekek eaman men txoan ardik; da aariya arrapau men tzian da, esan txian, au eztiak eamango! Au eztiak eamango!  Da aari ori bizkarren artuta errekan pasatzen asi bea, da aarik jo adarrakin da begiya galdu men tzon, artzai arro ori nun geldittu zan!

Inixio Izagirre (I)
Ipeñarrieta baserria (Urretxu)

 

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474