Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Erromeriak
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Maria Madina
(eskuinetik hasita bigarrena)—

Maria Madinarekin elkarrizketa egin genuenean erromerien eta dantza kontuen berri jakin genuen. Igandero Zumarragako plazako arkupeak soinujolez betetzen ziren herritarren gozamenerako. Maria Dolores ilobak ere hartzen du parte elkarrizketan (MD).

X: Noiz eitten tzien ba dantzak eta oik, igandero ola o...

M: Jayetan da pestatan.

MD: Gure garaiyan e bai, jaiyetan e dantza eote zan!

M: Aizu! Pestatan, Zumarran, oiñ zu etza akordauko, arkupe dana(k) ipintze zian, soiñujolek, lau arkutan, ta jo! Jotake an eote nitzen da, beatzik seittun allaatze zian! Da beatzi tta laurdenetan eo ola akabatze zan, afaltzea jute zian, baiño geo gauen berrize eote zan. Nei etzien uzten gauen ateatzen, nola nee aizpa etzan ateatzen ba, ni re ez.

MD: Ingo zizun faena onak izena Iñixik zuri...

M: Uuuui! Ya lo creo! Aizkeneko momentua, aizkeneko pieza jo arte enitzen ni etxea juten, beatzittan jun bar nitzan baiño, ni(k) beintzat aprobetxau in det.

Geo, gauen ola ateatzen, egiñan ateatzen, baiño ola gauen e espetakulon bat, o zirkua zeola, oolakon bat balimazeon, ordun uste ziun, baiño ordun aprobetxatze gendun dantzan jotake.

Maria Madina (M) eta Maria Dolores (MD, iloba)
Zumarraga

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474