Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Txikiteoa

Azkenik, Gurutze Zalduarekin egin genuen elkarrizketan, Zumarragako Euxebio Tabernan gertatutako zenbait pasadizo ekarri genituen gogora. Testu honetan Gurutze (K) eta Maria Dolores Madinak (MD) hartzen dute parte.

MD: Baiño bestela tabernia ta zendukienen da, jendek baxoerdik artuko zittun.

K: Bai, bai, geiyenak bai, ainbeste baxoerdi ta, eta litro erdi ardoa!

MD: Y sol y sombra!

K: A, sol y sombra? A bai anis eta koñak naastuta. Baiño litro erdi bat, eta ogi pusketa batekiñ artzea, askok, ezer bae e! Litro erdi bat eta ogi pusketa bat, Ori, etortzen tzan da, artu litro erdi, ardoa, etaa ta, ogi pusketa jan da, berriz, "bestaat etaa yazu!". Geo juten tzan etxea ta, balantzaka-balantzaka ta, andi pixkatea atzea etorri, "litro erdi bat" " Jesus! Len e ean dezu ba naikoa ta!" "pasau zat, lo in det eta pasau zat!".

Gurutze Zaldua (K) eta Maria Dolores Madina (MD)
(Zumarraga)

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474