Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Aitona
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Kaxiano eta Inixio Izagirre—

Entzun elkarrizketa hau

Garai batean, hainbeste lanen artean ere, umoreak bazuen bere tartea. Hona hemen Ipeñarrietako Inixio Izagirrek (I) kontatutako pasadizo bat:

I: Baserri baten aittona zar bat, ya sobre men txoan da, meikua ta, meikuk esan men txoan" ba! Au laixter ilko a!" da " bai? Ba ordun elizakok apaizai esan yaek eta apaiza alizakokiñ beeti goora" ta, aittona jaiki oetik eta jun, da arbittan ai men uan, da, alabak: " aittona etortzeko baiña etortzeko!" da " elizakokiñ datorrela apaiza ta!" da " zeñentzako?" " zuetzako!" esan men txian da, mekauen! Jun, da sartu ek aarka erazteko astii bae oian, da eman yaok jauna, ta jauna artu ik, eta geo olio santukiñ ankak iyurtzi ber!..."

Inixio Izagirre (I)
Ipeñarrieta baserria (Urretxu)

Gora
 
 


Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474