Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Behia
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Joxe Leunda—

Entzun elkarrizketa hau

Gizarteak daraman abiada askotan biziegia da, eta horren adibide litzateke ondorengo pasadizoan Joxe Leundak (J) kontatzen duena ere.

J: Bueno ba basarri baten ba bizi ziala ba ori, ama-semek, eta ba beiya umeske ezta? Eta seme orre pa baserrin eta geo ba pabrikan o lana, or ba eun ortan o aste ortan ba, ordubittati amarreta lanen ezta? ta beiya umeske ta jun dek beteinariona, ta esaten dio: "aber ba beiya umeske dauket ta etorriko zea?ta bai atsalden jungo naiz, atsalden jungo naiz iixkotzea". Ala jun dek etxea seme ori tta, amari e " bueno e eon (n)aiz zeakiñ, albaitterokin da, atxalden etorriko ala esan do, ta etortzen danen ba eakutsiyozu ze bei daon umeske". Ala ba, albaittero ori etortzeako dana pronto jarritta, zai noiz etorriko ta. Ala etorri ek albaittero ori da: " zea beiya iixkotzea nator da" " a bai! Torri zaiz, eakutsikoizut ze bei dan!". Ala jun dek ikullura ta: "Bueno, umeske daon beiya oixe da, prakak eseitzeko ziriya or daukazu, ta palankana uya emen!".

Joxe Leunda (J)
Prontxone baserria (Urretxu)

Gora
 
 


Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474