Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Dokumentuak

 Elkarrizketak
[<<] Testu eta soinu grabaketen menu nagusira itzuli

 

 

 Konbidautza
Entzun elkarrizketa hau
Egin klik irudia handiago ikusteko

—Agirre baserria (Zumarraga)
© Carlos Mediavilla—

Galtzear dagoen ohitura honen berri Agirreko Bitoriano Lizarraldek (B) eman zigun. Ohitura horren arabera etxe bakoitzean jaiotako senideak egun berezietan bazkaltzera jaiotetxera joaten ziren.

B: Da geo basarrittan eittentzan ba, konbidautzea, esate zitzakon. Emengo basarritta, basarri artan jaiotako jendea o, naiz kalen bizi o, ba eun artan ona etortze zan bazkaltzea. Bueno, ori oindio re, oindio, oaiñ galtzen xamartu einda dao, tokin batzutan oindio re zeoze seitzen due.

X: A bai e?

B: Bai, Urretxun e oindio etxen batzutan e, San Juan eunen... Galtzen ai da oi pixkaat e!

X: Ori, konbidautza esan dezu?

B: Bai, bai etxeko senidek etortze zian, orra erromeira etorri, meza nausitta etorri tta geo ea jaio zian lekura, bazkaltzea. Bai, ori gauza edarra izen da, oso edarra izen da, oaiñ gaurko... adelantuk eta gaurko...

X: Gaurko presak...

B: Presak, ba ori pixkaat e...

Bitoriano Lizarralde (B)
Agirre Baserria (Zumarraga)

Gora
 
 


Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474