Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Aditzaren Morfologia


 Aditzaren Morfologia
  1. Aditz taulak
  2. Aditz erroak
  3. Morfemak eta aditzetan agertzen diren hainbat osagai
  4. Aditzen inguruan zenbait ohar
  5. Jokatu gabeko aditzak

 

 

 4.- Aditzen inguruan zenbait ohar

 4.1- Nor-Nork eta Nor-Nori-Nork sailen arteko nahastea

Ez dirudi oso ohizkoa denik baina ondorengo koadroan ikus daitekeenez gertatzen dira nahasketak gurean ere:

GU
ZU
ZUEK
ORAIN
LEHEN
ORAIN
LEHEN
ORAIN
LEHEN
__
__
zaittut
nizun
zaittuet
nizuen
gaittuk
genduztean
__
__
__
__
gaittu
genduzten
zaittu
zendutzen
zaittue
zenduzten
__
__
zaittuu
 
zaittueu
 
 
 
__
__
__
__
gaittuzue
 
__
__
__
__
gaittue
genduzten
zaittue
zenduzten
 
 


 4.2- Adizkien arteko zenbait sinkretismo

Honekin zera adierazi nahi genuke, itxuran adizki bakar bat erabiliz bi edo hiru adiera desberdin ematea.

Hona hemen NOR-NORK saileko aginteran bildutako hainbat adizki. Ikus daitekeenez 3. pertsona pluralerako adizki berbera erabiltzen du elkarrizketatuak:

 
NI
HI
HURA
HARK
 
daiala
dailla
GUK
__
 
 
ZUK
yazu
__
izu
ZUEK
iazue
__
izue
HAIEK
daiela
daiela
daiela
Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474