Urretxu eta
 Zumarragako Euskara 
Hitzaurrea
Sarrera
Metodologia

 

 Atalak
Fonetika-Fonologia
Azentua
Izenaren Morfologia
Aditzaren Morfologia
Sintaxia
Lexikoa

 

 Dokumentuak
Elkarrizketak
Argazkiak
Bibliografia

 

 Lexikoa

 

Lexiko edo hiztegiari dagokion atala osatzerakoan, hainbat puntu hartu ditugu kontuan. Hitz multzo honetan ez dira lanbide edo jarduera zehatz bati loturiko hitzak sartu; hau da, lanbide edo ofizio zehatz bati atxekitako hitzik ez du topatuko irakurleak, azken batean ez baita lan etnografiko bat. Bestalde, gaztelaniatik jasotako hitz batzuk sartu ditugu, hizkeran sustraitu direlakoan. Hein batean, eguneroko hizketaldian erabiltzen diren hitzen bildumatxo bat da honakoa, erabiltzen diren hitz guztiak agertu ez arren. Bestalde, zenbait esapide, esamolde eta onomatopeia ere tartekatu ditut. Elkarrizketetan jasotako hainbat esaldi, esaera, espresio... bildu ditut, bitxikeria modura.

Orokorrean ez dut hitzaren esanahirik eman, bere testuingurua baizik. Dena dela, testuinguruarekin nahikoa ez dela iruditu zaidanean, itzulpena eman dut. Horrez gain, zenbait hitzetan ageri diren sinonimo eta aldaerak testuetatik hartutakoak dira.

 


A | B | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | TX | U | X | Z Hiztegia

D

Dan(a): "...or e erten kamiñoti beera ta, beeko errekaño iya danak..."

 

Dantza: "...ba mezia ta geo dantzia, geo dantza eitte gendun..."

 

Demanda (ein): "...jo ta etxando puñetas beera jatxi aitte ta danak demandan da... aetxekiñ ikixi gendun txofer guk... txintxillixka geau re pendizeti, oixe azkarregi jun ezkio!..."

 

Destera [2]: "...desteria aizkorak eta zorrozteko ebaltze zan..."

 

Destau: (deztatu [3]): "...Nee ardi koskorrenak /Eitten dik oindio destau ta erdin salto!"

 

Derrior: "...derrior errezau bear zan errosaioa..."

 

Diki- daka: "... dixpaua emate zakon ta rank! Da! Rank! An diki daka!..."

 

Dotore: "...oso señore eleantia zan, dotoria rubia-rubia ta oso maja..."

 

Dosenerdi: "...dosenerdi gison jarri ta jeup!..."


[2] "piedra de afilar, aguzadera."

[3] Estado dela tierra (medida superficial). Estado de tierra de siete pies cuadrados.

 

Gora
 
 Zintzo-Mintzo Euskaltzale Elkartea

Labeaga 12, behea.
20700 Urretxu (Gipuzkoa - Euskal Herria)
.
Telefonoa: (+34) 943036474